Valentina Emilia


Valentina Emilia Balas

A. 1. EXPERIENTA
PROFESIONALA
• Perioada (de la – pana la) 1993-prezent
• Numele si adresa angajatorului Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revolutiei 310130 Arad
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Educatie
• Functia sau postul ocupat Asistent, Sef de lucrari, Conferentiar Universitar
• Principalele activitati si
responsabilitati
Sustinerea cursurilor la disciplinele Electronica, Automatizarea proceselor textile, Masurari
senzori si traductoare, Standarde in Automatica, Inginerie Biomedicala, a seminariilor si
laboratoarelor la Teoria Sistemelor si la disciplinele mentionate anterior.
Secretar stiintific al Catedrei, Secretar stiintific al Facultatii de Inginerie (2004-2008)
Membru in Consiliul Profesoral al Facultatii de Inginerie ( 2000-prezent)
Membru al Senatului Universitatii (2000-2008)
A. 2. EXPERIENTA
PROFESIONALA
• Perioada (de la – pana la) 1984-1993
• Numele si adresa angajatorului Centrul de Cercetare stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Vagoane Arad
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Industrie
• Functia sau postul ocupat Inginer proiectant, Sef colectiv tehnic, Secretar al Comitetului Roman de Standardizare Nr. 144.
• Principalele activitati si
responsabilitati
Proiectare-cercetare in cadrul unuor proiecte realizate de Atelierul Utilaje al CCSIT Vagoane
Arad
A. 3. EXPERIENTA
PROFESIONALA
• Perioada (de la – pana la) 1980-1984
• Numele si adresa angajatorului Aeroportul Oradea, Calea Aradului Nr. Jud. Bihor
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Transport aerian
• Functia sau postul ocupat Adjunct al Sefului Serviciului Protectia Navigatiei Aeriene
• Principalele activitati si Intretinere, reparatie, calibrare a aparaturii de radio-navigatie
Page 2 – Curriculum vitae alf
Valentina Emilia Balas
responsabilitati Coordonator Metrolog in cadrul Aeroportului Oradea
B. 1. EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada (de la – pana la) 1995-2003
• Numele si tipul institutiei de
invatamant
Universitatea Politehnica Timisoara
Educatie
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Inginerie Electronica si Telecomunicatii
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Doctor
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant
Acordarea distinctiei Cum laude
B. 2. EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada (de la – pana la) 1975-1980
• Numele si tipul institutiei de
invatamant
Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timisoara, Facultatea de Electrotehnica, Specializarea
Electronica si Telecomunicatii
Educatie
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Inginerie Electronica si Telecomunicatii
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Inginer Diplomat
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant
Licenta
C. APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE
Dobandite in cursul vietii si carierei dar
care nu sunt recunoscute neaparat printrun
certificat sau o diploma
C.1. LIMBA MATERNA ROMANA
C. 2. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE
Engleza
• Abilitatea de a citi excelent
•Abilitatea de a scrie excelent
• Abilitatea de a vorbi excelent
C. 3. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE
Franceza
• Abilitatea de a citi excelent
• Abilitatea de a scrie excelent
• Abilitatea de a vorbi excelent
C. 4. APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE
SAH:
– Jucatoare de sah de categoria I
– Arbitru de sah categoria a II-a.
C. 5 APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE
– ACTIVITATEA DE COORDONARE IN CALITATE DE SEF COLECTIV PE PARTEA ELECTRICA A PROIECTELOR
DE CERCETARE-DEZVOLATRE IN CADRUL CCSIT VAGOANE ARAD.
– CO-ORGANIZATOR AL SPECIALIZARII DE AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA
– CO-ORGANIZAREA SI COORDONAREA A PATRU EDITII (2003-2006) A PROIECTELOR – SCOALA DE VARA
„SOFT COMPUTING” REALIZATE CU FONDURI OBTINUTE DE LA CONSILIUL JUDETEAN ARAD.
GENERAL CO-CHAIR LA WORKSHOPUL INTERNATIONAL SOFA 2005, 2007, 2009 SI 2010.
– RESPONSABIL AL SECTIEI DE SAH A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR „AUREL VLAICU” ARAD.
Page 3 – Curriculum vitae alf
Valentina Emilia Balas
– ORGANIZAREA SI COORDONAREA A NOUA EDITII (2001-2009) ALE OPENULUI INTERNATIONAL DE SAH
„MEMORIAL IVAN HALIC” ARAD.
– VICEPRESEDINTE AL AGIR FILIALA ARAD DIN 2005
– ORGANIZATOR SI PRESEDINTE AL ASOCIATIEI DE AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE DIN ROMANIA,
FILIALA ARAD DIN 2005
– PRESEDINTE AL FILIALEI ARAD A SRAIT – SOCIETATEA ROMANA DE AUTOMATICA SI
INFORMATICA TEHNICA
C. 6. APTITUDINI SI COMPETENTE
TEHNICE
CUNOSTINTE PC, WINDOWS XP, MICROSOFT OFFICE, INTERNET, EXCEL, C, MATLAB, LABVIEW.
Lucrari elaborate si/sau publicate:
– 3 carti
– 120 de lucrari stiintifice publicate in tara si strainatate in Reviste si
Volumele unor conferinte.
C. 7. APTITUDINI SI COMPETENTE
ARTISTICE
C. 8. ALTE APTITUDINI SI
COMPETENTE
Evaluator pentru burse „Nicolae Titulescu”
Evaluator ARACIS
Evaluator CNCSIS
Expert evaluator de proiecte pentru Georgia National Science Foundation
Expert evaluator pentru proiecte din programul PNCDI – II
Evaluator EQANIE European Quality Assurance Network for Informatics Education din 2009
Membră a AsociaŃiei de Dezvoltare Multidisciplinare – Timisoara din 2002
Membră IEEE CIS – Computational Intelligence Society din 2003
Membră WCI – Woman in Computational Intelligence din 2006
Membră AAIR din 2005
Membră AGIR din 2005
IEEE Senior Member din 2007
Membră EUSFLAT European Society for Fuzzy Logic and Technologydin 2007
Membră in Comitetul Tehnic Emergent Technologies de la IEEE CIS
Membră in Comitetul Tehnic Soft Computing de la IEEE SMC
Membră ACM – Association for Computing Machinery din 2008
Membră IEEE IES (Industrial Electronics) si SMC (Systems Man and Cybernetics) din 2009
Membră a IAENG – International Association of Engineers din 2009
Membră a comunitatii academice International Congress for Global Science and Technology –
ICGST, Egipt, 2009
Membră a International Society on Multiple Criteria Decision Making MCDM din 2009
Membră a Academiei de StiinŃe din Kurdistan din 2009
Membră a Academiei de Stiintă din New York din 2009
Membră a SIAM Society for Industrial and Applied Mathematics din 2010
Membră a Research Gate Scientific Network, India din 2010
C. 9 PERMIS DE CONDUCERE Permis de conducere Categoria B din 1974
Page 4 – Curriculum vitae alf
Valentina Emilia Balas
INFORMATII SUPLIMENTARE 1. PROF.DR.ING. MIRCEA CIUGUDEAN, POLITECHNICA UNIVERSITY OF TIMISOARA, ROMANIA
TEL. 0040-722486853
E-MAIL: MACIUGUDEAN [at] YAHOO [dot] COM
2. Prof. Lotfi A. Zadeh , Berkeley University of California, USA
E-mail: zadeh [at] eecs [dot] berkeley [dot] edu
3. Prof. Lakhmi C. Jain, Professor of Knowledge-Based Engineering,
Founding Director of the KES Centre,
School of Electrical and Information Engineering,
University of South Australia
E-mail: Lakhmi.Jain [at] unisa [dot] edu [dot] au