Marius

Marius Mircea Balas

A. 1. EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada (de la – pana la) 1993 – prezent
• Numele si adresa angajatorului Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revolutiei 310130 Arad
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Educatie
• Functia sau postul ocupat Asistent, Sef de lucrari, Conferentiar Universitar
• Principalele activitati si
responsabilitati
Sustinerea cursurilor si laboratoarelor la disciplinele: Electronica, Automatizari,
Dispozitive si Circuite Electronice, Circuite Electronice Liniare, Electronica Industriala
si de Putere, Electronica Digitala, Identificare, Modelare si Simulare, Circuite
Integrate Analogice si Digitale, Ingineria Reglarii Automate, Ingineria Sistemelor
Automate, Automatizari în Transporturi, Sisteme Neuro-Fuzzy.
Cercetare stiintifica si coordonarea cercetarii stiintifice studentesti.
Secretar stiintific al Catedrei (2004-2008)
A. 2. EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada (de la – pana la) 1984-1993
• Numele si adresa angajatorului Centrul de Cercetare stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Vagoane Arad
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Industrie
• Functia sau postul ocupat Inginer la Laboratorul de Cercetare, Sef Laborator Încercari Electrice (1990-1993).
• Principalele activitati si
responsabilitati
Proiectare, cercetare-dezvoltare, testare, microproductie. 10 contracte de cercetare,
7 inventii

A. 3. EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada (de la – pana la) 1980-1984
• Numele si adresa angajatorului Întreprinderea de Masini-Unelte Înfratirea Oradea, jud. Bihor
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Industrie
• Functia sau postul ocupat Inginer Electronist la Sectia Montaj
• Principalele activitati si
responsabilitati
Montare masini-unelte, punere în functiune la beneficiari, service, întretinere, etalonari
laser. Experienta în variatoare de turatie, CNC, PLC si interferometre laser.
A. 4. EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada Feb. 2004 SI Sept. 2006
• Numele si adresa angajatorului Profesor Invitat la Universitatea de Sud Toulon-Var, Franta
Page 2 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
B. 1. EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada (de la – pana la) 1995-2001
• Numele si tipul institutiei de
invatamant
Universitatea Politehnica Timisoara
Educatie
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Inginerie Electronica si Telecomunicatii
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Doctor
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant
Acordarea distinctiei Cum laude
B. 2. EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada (de la – pana la) 1975-1980
• Numele si tipul institutiei de
invatamant
Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timisoara, Facultatea de Electrotehnica,
Specializarea Electronica si Telecomunicatii
Educatie
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Inginerie Electronica si Telecomunicatii
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Inginer Diplomat
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant
Superior
C. APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE
Dobandite in cursul vietii si carierei dar
care nu sunt recunoscute neaparat printrun
certificat sau o diploma
C.1. LIMBA MATERNA Româna
C. 2. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE
Engleza
• Abilitatea de a citi excelent
•Abilitatea de a scrie excelent
• Abilitatea de a vorbi excelent
C. 3. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE
Franceza
• Abilitatea de a citi excelent
• Abilitatea de a scrie excelent
• Abilitatea de a vorbi excelent
C. 4. APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE
Comunicare interculturala
C. 5. APTITUDINI SI
COMPETENTE ORGANIZATORICE
– Activitatea de coordonare in calitate de sef Laborator de Încercari Electrice în
cadrul CCSIT Vagoane Arad.
– Co-organizator al Specializarii de Automatica si informatica aplicata
– Co-organizarea si Coordonarea a patru editii (2003-2006) a proiectelor – Scoala
de vara „Soft Computing”.
– Co-Chair la Workshop-ul international SOFA 2005, 2007, 2009 si 2010.
C. 6. APTITUDINI SI COMPETENTE
TEHNICE
– Cunostinte PC, Windows XP, Microsoft Office, Internet, Matlab, LPA, etc.
– Competente în domeniul masinilor-unelte, al vagoanelor si electronicii
Page 3 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
C. 7. APTITUDINI SI COMPETENTE
ARTISTICE
Fotografie digitala
C. 8. ALTE APTITUDINI SI
COMPETENTE
Istoria civilizatiei
C. 9. PERMIS DE CONDUCERE Permis de conducere Categoria B din 1990
REALIZARI PROFESIONALE
DEOSEBITE
CELE MAI IMPORTANTE INVENTII
– un invertor pt. iluminatul fluorescent aplicat la vagoanele de calatori produse de
Astra Vagoane Calatori pentru Sri-Lanka (10000 buc.)
– un releu de protectie pentru retelele trifazate cu nul izolat, cu diagnoza automata,
aplicat pe vagoanele produse de Astra Vagoane Arad pentru Brazilia si Bangladesh
si de catre Ministerul Apararii din România
PRINCIPALELE CONCEPTE
ORIGINALE
– sistemele fuzzy-interpolative
– serele pasive
– optimizarea traficului pe baza criteriului timpului invers pâna la coliziune
– frânarea pe distanta impusa
– dispozitiv antialiasing pentru cazul regulatoarelor în comutatie
INFORMATII SUPLIMENTARE
AFILIERI – Senior Member IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
– EUSFLAT – European Society for Fuzzy Logic and Technology
– AGIR – Asociatia a Inginerilor din Romania
– SRAIT – Societatea Româna de Automatica si Informatica Tehnica
REFERINTE
1. Prof.dr.ing. Mircea Ciugudean, Universitatea Politehnica din Timisoara
Tel. 0040-722486853 E-mail: maciugudean [at] yahoo [dot] com
2. Prof. Lotfi A. Zadeh , Berkeley University of California, USA
E-mail: zadeh [at] eecs [dot] berkeley [dot] edu
3. Prof. Lakhmi C. Jain, Professor of Knowledge-Based Engineering, Founding
Director of the KES Centre, School of Electrical and Information Engineering, University
of South Australia E-mail: Lakhmi.Jain [at] unisa [dot] edu [dot] au
PREMII − Diploma Sectiunii IEEE Romania – 2005
− Diploma Sectiunii IEEE Romania – 2007
Page 4 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
ANEXA
Lista lucrarilor stiinifice, a proiectelor si a altor activitai
Cari
1. M.M. Balas. Regulatoare fuzzy-interpolative (Fuzzy-interpolative controllers). Editura Politehnica Timisoara
ISBN 973-625-036-9
2. M.M. Balas, V.E. Balas. Dispozitive si circuite electronice – indrumator de lucrari de laborator (Electronic
devices and circuits – laboratory support). Editura Universitatii “Aurel Vlaicu” Arad, 2000, ISBN 973-9361-38-2
3. M.M. Balas, V.E. Balas. Curs de dispozitive electronice – (Cours of Electronic Devices). Editura Universitatii
“Aurel Vlaicu” Arad, 2003, ISBN 973-9361-83-8
Capitole în cari
1. V. E. Balas, M. M. Balas. Traffic Management by Constant Time to Collision, Ignac Lovrek, Robert J. Howlett
and Lakhmi C. Jain (Eds.), Book: Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, 12th International
Conference, KES 2008, Zagreb, Croatia, September 3-5, 2008, Proceedings, Part III, LNAI 5179/2008, pp.
658–663, 2008, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-85566-8, DOI 10.1007/978-3-540-
85567-5_81, http://www.springerlink.com/content/54066776m5814356/,
2. M. M. Balas, Valentina E. Balas – Postmodernism and Control Engineering, Rudolf Seising (editor): Views on
Fuzzy Sets and Systems from Different Perspective. Philosophy, Logic; Criticism and Applications, Vol. 243,
ISBN 978-3-540-93801-9, Cap 18, pag. 377-390, http://www.springer.com/engineering/book/978-3-540-93801-9
3. V.E. Balas, M. M. Balas. A Survey on the Constant Time to Collision Techniques, Lotfi A. Zadeh, Dan Tufis,
Florin Gheorghe Filip, Ioan Dzitac (eds.), From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms in Artificial
Intelligence , Editing House of Romanian Academy, ISBN:978-973-27-1678-6, 2008 , 11 pag. (to appear).
4. M. M. Balas, V.E. Balas. World Knowledge for Controllers by Fuzzy-Interpolative Systems, Lotfi A. Zadeh,
Dan Tufis, Florin Gheorghe Filip, Ioan Dzitac (eds.), From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms
in Artificial Intelligence, Editing House of Romanian Academy, ISBN:978-973-27-1678-6, 11 pag, 2008.
5. M. M. Balas, Valentina E. Balas – The Fuzzy Interpolative Control for Passive Greenhouses, H.-N.
Teodorescu, J. Watada, and L.C. Jain (Eds.): Intelligent Systems and Technologies, SCI 217, Vol. 217, ISBN978-
3-642-01884-8, pp. 219–231, 2009, http://www.springer.com/engineering/book/978-3-642-01884-8
Reviste de specialitate
1. M. Balas, V. Balas. Dispozitiv de optimizare a funcionarii iluminatului în vagoanele de calatori. Revista
CFR, nr. 5/1993, pag. 20 – 22.
2. M. Balas, V. Balas, C. Alexandrescu. Some Remarks on the Fuzzy – PID Controllers. Buletinul Stiinific al
Universitaii “Politehnica ” din Timisoara, Proceedings of the Symposium on Electronics and Telecommunications
“Etc.’98’, Vol II, Timisoara, sept. 17-18 1998, pag. 277-282, ISSN 1224-6034,
3. M. Balas, V. Balas, T. L., Dragomir. A preamble on the identification of the operating regimes of the controllers
by the help of the phase trajectory . Electronic BUSEFAL ISSN 0296-3698. Busefal #87, LAMII / CESALP –
Universite de Savoie, Annecy, France, Iunie 2002 Format electronic. http://www.listic.univ-savoie.fr/modules.
php?name=Busefal&func=AfficherVolume&no_volume=87
1. V. Balas, M. Balas. Consideraii asupra modelelor interne. “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of
Engineering, Scientific and Technical Bulletin, Series: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and
Computer Science, Vol. I, No.1, 2004, pag. 19-34. ISSN 1584-9198.
5. M. Balas, M. Ciugudean, V. Balas. Adaptive Fuzzy Interpolative Controllers and Applications. Revista de
Inventica, Nr. 48, Vol IX, An XV, 2005, Romanian Journal for Creativity in Engineering and Technology –
Research and Education Reports, Special Issue, Guest Editors: Horia-Nicolai Teodorescu, Seizaburo Arita,
Zvetlana Cojocaru, Romanian Inventors Society, Iasi, ISSN 1210-3084, pag. 13-23, http://www.inventica.org.ro/
revista/reviste/r48/Abstract%2048.pdf
Page 5 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
6. M.M. Balas, V.E. Balas, D. V. Balas-Timar, L. R. Szantho. The Fuzzy-Interpolative Methodology in Soft
Computing. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 9, Volume 3, September 2006,
ISSN 1790-0832, pg. 1625-1631,
7. V. E. Balas, M. M. Balas. Observing Control Systems by Phase Trajectories of the Error. WSEAS Transactions
on Systems, Issue 7, Volume 5, July 2006, ISSN 1109-2777, http:/www.wseas.org, pag. 1717-1722,
http://www.worldses.org/journals/systems/systems-july2006.doc,
8. M. M. Balas , V. E. Balas, S. V. Musca, C. Musca. Ecological Reconstruction Using Energetic Passive
Greenhouses. RSEE, 6th International Conference on Renewable Sources and Environmental Electro-
Technologies, 8 – 10 June 2006, Oradea , Romania, Computer Science And Control Systems Session pag. 265-270,
Analele Universitatii din Oradea/Fascicula ELECTROTEHNICA, Sectiunea: Stiinta Calculatoarelor si Sisteme de
Control, ,http://electroinf.uoradea.ro/facultate/fascicola_ssc.html,
9. V. E. Balas, M. M. Balas. Constant Time to Collision Platoons, Int. J. of Computers, Communications &
Control, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844, Vol. III (2008), Suppl. issue: Proceedings of ICCCC 2008, pp. 33-
39, 15-17 Mai 2008 Oradea, Romania, http://www.journal.univagora.ro/?page=supp_isue2008
10. M. M. Balas, V. E. Balas. World Knowledge for Control Application by Fuzzy-Interpolative Systems, Int. J. of
Computers, Communications & Control, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844, Vol. III (2008), Suppl. issue:
Proceedings of ICCCC 2008, pp. 28-32, 15-17 Mai 2008 Oradea, Romania,
http://www.journal.univagora.ro/?page=supp_isue2008
11. M.M. Balas, V.E. Balas. Monoscopic CCD Cameras as Distance Sensors, Proceedings of the Bio-Inspired
Computational Methods Used for Difficult Problems Solving. Development of Intelligent and Complex Systems,
BICS 2008, Romanian Academy, Bucharest and Petru Maior University Tg. Mures, 5-7 November 2008, ISSN
2065-0418, pag. 77-83.
12. V.E. Balas, M. M. Balas. On the Switching Control, Proceedings of the Bio-Inspired Computational Methods
Used for Difficult Problems Solving. Development of Intelligent and Complex Systems, BICS 2008, Romanian
Academy, Bucharest and Petru Maior University Tg. Mures, 5-7 November 2008, ISSN 2065-0418, pag. 108-113
Lucrari susinute si prezentate în conferine
1.M. Balas, V. Balas, V. Crisan. Dispozitiv de supraveghere selectiva si protecie a reelelor trifazate cu nul
izolat. “Sesinea jubiliara Oradea, mai, 1993”, Analele Universitaii Oradea, 1993, sec. Electrotehnica.
2.M. Balas, V. Balas. Traductoare pt. masurarea vitezei vagoanelor realizate în Arad. Sesiunea de Comunicari
Stiinifice a Univ. “Aurel Vlaicu” Arad, mai 1994 Sec. Material Rulant, pag. 65-68
3.M. Balas, V. Balas, I. Puie. Metoda de masurare automata a gradului de tasare al amestecurilor de formare
crude. Sesiunea de Comunicari Stiinifice a Univ. ”Aurel Vlaicu” Arad, mai 1994 sec. Stiina si Tehnologia
Materialelor, pag. 90-95.
4.M. Balas, V. Balas. Consideraii referitoare la structura invertoarelor pentru iluminatul fluorescent al
mijloacelor de transport., Buletinul sesiunii de comunicari stiinifice a cadrelor didactice, Acad. Navala “Mircea
cel Batrân”, Constana, mai 1995, vol. ll pag. 543-546.
5.M. Balas, D. Stamboli, V. Balas. Structuri ale instalaiilor de comanda a vagoanelor de calatori, rezultate din
ultimele fise UIC. Sesiunea de Comunicari Stiinifice a Univ. ”Aurel Vlaicu” Arad, mai 1996 sec. Material Rulant,
Vol. 7, pag. 153–158, ISBN 973-97708-0-0.
6.B. Pancan, L. Savici, M. Balas, V. Balas, N. Dinca. Influena agenilor de luciu asupra curbelor curent –
tensiune la baile de nichelare lucioasa.Sesiunea de Comunicari Stiinifice a Univ. ”Aurel Vlaicu” Arad, mai 1996
sec. Protecia mediului si protecia anticoroziva, Vol 11, pag. 167–172.
7.M. Balas, V. Balas. Modelarea matematica a unui vagon de calatori cu aer condiionat. Sesiunea de
Comunicari Stiinifice ale Universitaii “Aurel Vlaicu” din Arad, Ediia a IV-a, “25 de ani de învaamânt tehnic
superior aradean”, 30-31 octombrie 1997, Vol VIII – Electrotehnica, Electronica si Automatizari, pag. 359–368,
ISBN 973-98365-8-5.
8.M. Balas, V. Balas, C. D. Caleanu. Regulatoare aplicabile în instalaiile de condiionare a aerului din
vagoanele de calatori. Sesiunea de Comunicari Stiinifice ale Universitaii “Aurel Vlaicu” din Arad, Ediia a IV-a,
“25 de ani de învaamânt tehnic superior aradean”, 30-31 octombrie 1997, Vol VIII – Electrotehnica, Electronica si
Automatizari, pag.369–378, ISBN 973-98365-8-5.
Page 6 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
9. M. Balas, V. Balas. Metode ale inteligenei artificiale aplicate în construcia vehiculelor moderne de cale
ferata. Sesiunea de Comunicari Stiinifice ale Universitaii “Aurel Vlaicu” din Arad, Ediia a IV-a, “25 de ani de
învaamânt tehnic superior aradean”, 30-31 octombrie 1997, Vol VIII – Electrotehnica, Electronica si Automatizari,
pag.379-386, ISBN 973-98365-8-5.
10. M. M. Balas. Modeling an air-conditioning system for the railway coaches. Bulletins for Applied & Computer
Mathematics, PAMM Center, Technical University of Budapest, July 1998, pg. 61- 68.
11. M. Balas, V. Balas. Autoadaptarea prin criteriul de×d2e. Analele Universitaii “Aurel Vlaicu” Arad, octombrie
2000, Seria Electrica, Fascicola Electrotehnica, Electronica si Automatizari, pag. 51-54, ISSN 1582-3377
12. M. Balas, V. Balas, L. Jitaru. Un model pe calculator al frânei disc pentru vagoanele de calatori. Analele
Universitaii “Aurel Vlaicu” Arad, octombrie 2000, Seria Mecanica, Fascicola: Rezistena Materialelor, Material
Rulant de Cale Ferata, Fizica, pag. 5-12, ISSN 1582-3377.
13. M. M. Balas. The imposed distance braking of the railway coaches. VSDIA 2000: The 7-th International
Mini-Conference on Vehicle Dynamics, Identification and Anomalies, Budapest University of Technology and
Economics, Department of Railway Vehicles, Nov. 2000, Budapest, Hungary, pg. 605-612.
14. I. Copaci, M. M. Balas. The study upon the transmitted forces and stresses which appear during the freight
car buffing. VSDIA 2000: The 7-th International Mini- Conference on Vehicle Dynamics, Identification and
Anomalies, Budapest University of Technology and Economics, Department of Railway Vehicles, Nov. 2000,
Budapest, Hungary, pg. 211-218.
15. M. M. Balas. The temperature control by variable structure interpolative PID controllers. EMES 2001: The
6-th International Conference on Engineering on Modern Electric Systems, May 2001, University of Oradea,
Romania.
16. T.L. Dragomir, S. Dale, M. M. Balas. Some aspects regarding interpolative control. CSCS13: The 13-th
International Conference on Control Systems, Nov. 2001, Bucharest, Romania.
17. M. Balas, V. Balas, L. Foulloy, S. Galichet. A model of the sliding Wheel During Braking. BOGIE 2001: The
5-th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Budapest University of Technology and
Economics, Department of Railway Vehicles, Sept. 2001, Budapest, Hungary, SCOPUS indexed.
18.V. Balas. A Fuzzy Fusion Sensor of the Speed of a Railway Car During the Sliding of the Wheels Including a
Model of the ABS Braking Equipment .The 9 th International Conference on Information Processing and
Management of Uncertainty in Knowledge based Systems, IPMU2002, July 1-5 2002, Annecy, France, pag. 1979-
1986.
19. V. Balas, M. Balas. The Real-Time Evaluation of the Adhesion by Internal Model. The 8th Mini Conference
on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomallies, 11-13 November, 2002, Budapest, Hungary, ISBN
963 420 8177, pag. 247-254, SCOPUS indexed.
20. M. Balas, V. Balas, L. S. Bocîi, I. Radu. I. Koles. The Real Time Evaluation of the Weariness of trhe Disc
Brake. The 8 Th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomallies, 11-13 November,
2002, Budapest, Hungary, pag. 241-246, ISBN 963 420 8177, SCOPUS indexed.
21. M. Balas, V. Balas. Utilitatea modelelor interne pentru vagoanele de calatori. Analele Universitaii „Aurel
Vlaicu” din Arad, Seria Electrica, Fascicola: Electrotehnica, Electronica, Automatizari, Arad, 28-30 noiembrie
2002, Arad, ISSN 1582-3377, pag. 19-26.
22. V. Balas, M. Balas. Senzor inteligent al aderenei roata-sina pentru vagoanele de calatori. Analele
Universitaii „Aurel Vlaicu” din Arad, Seria Electrica, Fascicola: Electrotehnica, Electronica, Automatizari, Arad,
28-30 noiembrie 2002, ISSN 1582-3377, pag. 27-34.
23. M. Balas, V. Balas. The Family of Fuzzy Self Adaptive Interpolative Controllers. International Conference on
Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, IPMU2004, Special
Session „Control”, July 4 – 9, 2004, Perugia, Italy, Vol III, pp. 2119-2124.
24. R. E. Precup, S. Preitl, M. Balas, V. Balas. Fuzzy Controllers for Tire Slip Control in Anti-lock Braking
Systems. Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE ‚04, Budapest,
25-29 July 2004, Volume 3, pag. 1317 – 1322, Indexed by INIST-CNRS, Cote INIST: Y 38577(1),
35400013866828.2270, Indexed by IEE INSPEC IEEE CNF, INSPEC Accession Number: 8254425, IEEE Catalog
Number 04CH37542, ISBN 0-7803-8353-2, ISSN 1098-7584, INSPEC Indexed.
25. M. Balas, V. Balas, C. Barna, J. Duplaix, Gh. Gherman, R. E. Precup. The Real Time Estimation od the
Weariness of the Wheels’ Tread for Railway Vehicles. Proceedings of the 6th International Conference on Railway
Bogies and Running Gears, Budapest, Hungary, 13-16 sept. 2004, edited by Prof. Istvan Zobory, Department of
Railway Vehicles BME, Budapest, Hungary, ISBN 963-421-5750, pag. 387-392., SCOPUS indexed.
Page 7 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
26. V. Balas, M. Balas. Consideraii asupra modelelor interne. “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of
Engineering, Scientific and Technical Bulletin, Series: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and
Computer Science, Vol. I, No.1, 2004, pag. 19-34, ISSN 1584-9198.
27. L.T.Koczy, M. Balas, M. Ciugudean, V.Balas, J. Botzheim. On the Interpolative Side of the Fuzzy Sets. IEEE
– SOFA 2005 Proceedings, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, SOFA, 27-30 August,
2005, Szeged–Hungary & Arad-Romania, pag. 17-23, ISBN 963 219 001 7.
28. M. Balas, V. Balas, C Barna. The Constant Effort Imposed Distance Braking for Urban Railway Vehicles.
EUROCON 2005 – The International Conference “Computer as a Tool”, Belgrade, Serbia and Montenegro,
November 21-24, 2005, IEEE Catalog Number: 05EX1255C. ISBN: 1-4244-0050-3, pag. 365-368, Indexed by IEE
INSPEC IEEE CNF, INSPEC Indexed
29. M. M. Balas, C. Barna. Using CCD Cameras. for Car Following Algorithms. ISIE 2005: The IEEE
International Symposium on Industrial Electronics, 20-23 June, Dubrovnik, Croatia.
30. M. M. Balas, J. Duplaix, S. Balas. Modeling the Heat Flow of the Greenhouses. IEEE – SOFA 2005
Proceedings, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, SOFA, 27-30 August, 2005, Szeged –
Hungary & Arad-Romania, pag. 23-30, ISBN 963 219 0017.
31. V. E. Balas, M. M. Balas. The Identification of the Operating Regimes of the Controllers using the Phase
Trajectory of the Error. The 7th WSEAS International Conference on AUTOMATION & INFORMATION
(ICAI’06), Cavtat, Croatia, June 12-14, 2006, ISSN: 1790-5109, ISSN: 1790-5117, ISBN: 960-8457-46-7, pag.
101-104, BDI Indexed
32. M. M. Balas, V. E. Balas, D. V. Balas Timar, L. R. Szantho. The Fuzzy-Interpolative Concept Applied In Soft
Computing. The 7th WSEAS International Conference on Automation and Information (ICAI’06), Cavtat, Croatia,
June 12-14, 2006, ISSN: 1790-5109, ISSN: 1790-5117, ISBN: 960-8457-46-7, pag.95-100, BDI Indexed
33. M. M. Balas, V. E. Balas. Optimising the Distance-Gap Between Cars by Fuzzy-Interpolative Control with
Time to Collision Planning. ICM 2006, IEEE Conference on Mechatronics, Budapest, Hungary, July 3-5, 2006,
pag. 215-218, IEEE Catalog Number of printed proceedings06EX1432, ISBN 1-4244-9712-6, Indexed by IEE
INSPEC IEEE CNF, INSPEC Accession Number: 9157024, Digital Object Identifier 10.1109/ICMEH.2006.
252527, INSPEC Indexed
34. M. M. Balas, V. E. Balas. Another Possible Way towards the Intelligent Nano-Systems: the Fuzzy-
Interpolative. The 11th IPMU International Conference, July 2-7, 2006, Paris, France, pp. 2135-2141, Editions
EDK, Paris, 2006, ISBN: 2-84254-112-X.
35. M. M. Balas, V. E. Balas, T. L. Dragomir. On the Switching Controllers’ Issue and Smooth Controller
Switching by Phase Trajectory Qualitative Analysis. Proceedings of the 6th International Conference on Recent
Advances in Soft Computing – RASC 2006, Canterbury, 10-12 July, 2006, UK, Editor Konstantinos Sirlantzis,
Department of Electronics, pp. 367-374, ISBN: 978-1-902671-43-7, 1-902671-43-0.
36. V. E. Balas, M. M. Balas. Driver Assisting by Inverse Time to Collision. WAC 2006, July 24-27, 2006,
Budapest, Hungary, Indexed by IEE INSPEC IEEE CNF, IEEE Catalog Number: 06EX1486, ISBN 1-889335,
INSPEC Indexed
37. V. E. Balas, M. M. Balas. Switching Adaptive Correctors for Fuzzy Fusion Self-Adapted Interpolative
Controllers. ISCIII’07 3rd International Symposium on Computational Intelligence and Intelligent Informatics,
Proceedings, March 28-30, 2007, Agadir, Morocco, pag. 67-72, IEEE Catalog Number: 07EX1756, ISBN: 1-4244-
1157-2, Library of Congress: 2007923135, Indexed by IEE INSPEC IEEE CNF, Digital Object Identifier:
10.1109/ISCIII.2007.367364, INSPEC Indexed
38. M. M. Balas, V. E. Balas. Some Observations on Stability of Switching Adaptive Rule Based of Fuzzy Self-
Adapted Interpolative Controllers. ISCIII’07 3rd International Symposium on Computational Intelligence and
Intelligent Informatics, Proceedings, March 28-30, 2007, Agadir, Morocco, pag. 63-66, IEEE Catalog Number:
07EX1756, ISBN: 1-4244-1157-2, Library of Congress: 2007923135, Indexed by IEE INSPEC IEEE CNF, Digital
Object Identifier: 10.1109/ISCIII.2007.367364, INSPEC Indexed
39. M. M. Balas, V. E. Balas, J. Duplaix. Optimizing the Distance-Gap between Cars by Constant Time to
Collision Planning. 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, June 4-7, 2007, Vigo, Spain,
pag. 109 Abstract Book, CD Proceedings, pag. 304-309, IEEE Catalog Number: 07TH8928C, ISBN: 1-4244-
0755-9 Library of Congress: 2006935487, INSPEC Indexed
40. M. M. Balas, V. E. Balas. World Knowledge for Control Applications. INES 2007 Proceedings, 29 June-1
July, 2007, Budapest, Hungary, 11th Internacional Conference on Intelligent Engineering Systems, pag. 225-228,
IEEE Catalog Number: 07EX1751, ISBN: 1-4244-1147-5, Library of Congreso: 2007922965, INSPEC Indexed
Page 8 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
41. M. M. Balas, V. E. Balas, J. Duplaix, On the Switching Controlers’ Issue, 2nd IEEE Internacional Workshop
on Soft Computing Applications, 21-23 August 2007, Gyula-Hungary, Oradea-Romania, pp. 103-108, IEEE
Catalog Number: CFP0728D, ISBN 978-1-4244-1607-3, Library of Congreso 2007905895, Digital Object
Identifier 10.1109/SOFA.2007.4318313, Indexed by IEE INSPEC IEEE CNF, INSPEC Indexed
43. V. E. Balas, M. M. Balas, Postmodernism and Control Engineering, Martin Štepnicka, Vilém Novák, Ulrich
Bodenhofer (eds.): New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies. Proceedings of the 5th EUSFLAT
Conference, Ostrava, Czech Republic, September 11-14, 2007.New Dimensions in Fuzzy Logic and Related
Technologies Proceedings of the 5th EUSFLAT Conference (European Society for Fuzzy Logic and Technology),
Volume I, Ostrava, Czech Republic, September 11-14, 2007, p. 425-428, ISBN: 978-80-7368-386-3, Publisher:
University of Ostrava,
http://www.eusflat.org/publications/proceedings/EUSFLAT_2007/papers/Balas_and_Balas_(300).pdf DPLB
(Computer Science Bibliograpy) Indexed
44. M. M. Balas, V. E. Balas, A Simple Model of the Air Conditioning Installation of a Compartmented Railway
Coach, ICCC 2007, Proceedings, 5th IEEE Internacional Conference on Computational Cybernetics, Gammart,
Tunisia, October 19-21, 2007, pp. 271-274, IEEE Catalog Number: 07EX1750C, ISBN: 1-4244-1146-7, Library of
Congress: 2007922966, INSPEC Indexed
45. M. M. Balas, V. E. Balas, Modeling Passive Greenhouses. The Sun’s Influence, INES 2008, 12th IEEE
International Conference on Intelligent Engineering Systems, February 25-29, Miami, Florida, USA, pp.71-75,
IEEE Catalog Number: CFP08IES-CDR, ISBN: 978-1-4244-2083-4, Library of Congress: 2008900450, INSPEC
Indexed
46. V. E. Balas, M. M. Balas, M.V. Putin-Racovita, Passive Greenhouses and Ecological Reconstruction, INES
2008, 12th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, February 25-29, Miami, Florida,
USA, pp.77-81, IEEE Catalog Number: CFP08IES-CDR, ISBN: 978-1-4244-2083-4, Library of Congress:
2008900450, INSPEC Indexed
47. V. E. Balas, M. M. Balas. Assisting the Drivers by Means of the Constant Time to Collision Criterion, 12th
Internacional Conference IPMU 08, Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based
Systems, June 22-27, 2008, Malaga, Spain, pp. 946-951, L. Magdalena, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay (eds),
ISBN: 978-84-612-3061-7, Dep.Legal: MA-500-2008
48. M. M. Balas, V. E. Balas. Smart Control for Passive Greenhouses, 12th Internacional Conference IPMU 08,
Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, June 22-27, 2008, Malaga,
Spain, pp. 826-831, L. Magdalena, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay (eds), ISBN: 978-84-612-3061-7, Dep.Legal:
MA-500-2008
49. M. M. Balas, V. E. Balas. Fuzzy-Interpolative Control for Passive Greenhouses, 5th European Conference on
Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2008, 10-12 July, 2008, Iasi, Romania, CD – ISBN 9789737304971
50. V. E. Balas, M. M. Balas. The Educational Aspect of the Fuzzy-Interpolative Systems, 7th Internacional
Conference on Global Research and Education in New Methods in Education, Inter-academia, 15-18 September,
2008, Pecs, Hungary, ISBN 978-963-420-963-8, pag. 31-34.
51. V. E. Balas, M. M. Balas. Modeling the Longitudinal Motion of an Aircraft, Proceedings of the International
Symposium Research and Education in Innovation Era, 2nd Edition, November 20-21, 2008, Arad, Romania,
Engineering Sciences, pag. 385-391, ISSN 2065 2569.
52. M. M. Balas, V. E. Balas. Applying the Constant Time to Collision Criterion in Swarm Systems, Proceedings
of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, 2nd Edition, November 20-21, 2008,
Arad, Romania, Engineering Sciences, pag. 392-401, ISSN 2065 2569.
53. M. M. Balas, V. E. Balas, N. E. Mastorakis, The Fuzzy-Interpolative Adaptive Controllers, Recent Advances
in Fuzzy Systems, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Fuzzy Systems (FS ’09), Prague,
Czech Republic, March 23-25, 2009, pag.18-21, ISBN: 978-960-474-066-6, ISSN: 1790-5109, BDI Indexed
54. Marius M. Balas, Valentina E. Balas, A Sustainable Alimentation System for Our Future: The Passive Greenhouse,
3rd International Conference on Computational Intelligence (CI’09), Session: Computational Intelligence
Applications, Tbilisi, Georgia, June 26-28, 2009, http://sciencerd.tsu.ge/Conferences_%20Program.pdf
55. Marius C. Popescu, Valentina E. Balas, Marius M. Balas, Onisifor Olaru, Algorithm for Virtual Reality,
ISCIII’09 Proceedings, 4th International Symposium on Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 21-
25 October 2009, Egypt, pag. 125-128, IEEE Catalog Number: CFP0936C-CDR, ISBN: 978-1-4244-5382-5,
Library of Congress: 2009909581.
Page 9 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
Contracte de cercetare stiinifica CCSITVA: 12 contracte, de 10 ori sef de tema
Programe naionale sau internaionale la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
1. Contract: Electro-Pneumatics Automation,. Cod: 511/ 08.05.2000. For: PLASTOR SA Oradea. Collaborator-
M. M. Balas.
2. Contract: Study on the command systems. Cod: 352/7.02.2002. For: SC Industrial Tehnologic Robac Service
SRL Lipova. Chief of Program: M. M. Balas.
3. Contract: Study of a measure method, Cod: 6/25.06. 2002. MOPEKA Timisoara.
4. Organizing of International Summer School „Soft Computing” – second edition, in English language, July
2003.
5. Grant CNCSIS „Research on strategies based on Fuzzy Neural Networks for the diagnosis of electric systems”.
July 2004. Collaborator – M. M. Balas.
6. Organizing of International Summer School „Soft Computing” – third edition, in English, August 2004.
7. Research grant with SC CONTACT PLUS SRL Arad. „ Research on the development of new methods of
knowledge fusion and applications”. May 2005. „Aurel Vlaicu” University from Arad.
8. Project to sponsor the International Workshop IEEE SOFA 2005, with MICROSOFT ROMANIA, August
2005.
9. Organizing of International Summer School „Soft Computing” – 4-th edition, in English, July 2005.
10. Organizing of International Summer School „Soft Computing” –5-th edition, in English, August 2006.
11. Research project: A new device for Automation Laboratory – Mitsubishi PLC, September 2007, „Aurel Vlaicu”
University from din Arad.
12. Grant PN – II WE Cod CNCSIS: 47, ANCS Nr. 316 / 09.04.2008, Exploratory Workshop „From natural
language to soft computing: new paradigms of artificial intelligence”, Collaborator – M. M. Balas,
http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/W_Exploratorie/rezultate%20finale_aplicatii%20depuse%20pana%2
0la%2031%20martie%202008_pt%20site.pdf.
13. Grant CNCSIS tip PREC ISI – ”Awarding the research results “ PN-II-RU-PRECISI-2008, March 2008, Cod
CNCSIS 203. http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Resursa%20umana/Premiere/Mar08/REZULTATE_MARTIE_
2008.pdf.
14. Project to sponsor the Microelectronics Laboratory of Aurel Vlaicu University of Arad, with SIEMENS VDO
Timisoara, 2007.
Lista brevetelor de invenie OSIM Romania
1. Puie, M. Balas, I. Rubinstein, V. Crisan et al. Dispozitiv de supraveghere selectiva a retelelor trifazate cu nul
izolat (Device for selective survey of the three phases null insulated networks). Patent OSIM nr. 91329
2. Barz, M. Balas et al. Echipament de alimentare la 220V/ 50Hz a vagoanelor (220V/50Hz supplying equipment
for railway coaches).Patent OSIM nr. 91984
3. M. Balas et al. Dispozitiv de optimizare a functionarii iluminatului in vag. de calatori (Optimizing device for the
railway coach illumination). Patent OSIM nr. 97546
4. M. Balas, I. Puie et al. Metoda directa de masura si control in timp real a gradului de tasare a amestecurilor de
formare (Method for real-time measuring and control of the molding sand). Patent OSIM nr. 100838
5. M. Balas, D. Piscoi et al. Metoda de masurare a vitezei vagonului izbitor in cazul probelor de tamponare (Measuring
method for the velocity of the buffing railway car for the case of the buffing tests). Patent OSIM nr. 101267
6. M. Balas, A. Aromanesei, M. Plesu. Invertor pt. iluminatul fluorescent al vag. de calatori, cu stabilizarea iluminarii
(Inverter with stabilized illumination for the fluorescent lamps of the railway coaches). Patent OSIM nr.
105756
7. Puie, M. Balas et al. Echipament de alimentare de la linia de inalta tensiune a trenului (Supplying equipment
from the high tension line of the railway train).
Page 10 – Curriculum vitae
Marius Mircea Balas
Confereniar invitat/speaker
1. M.M. Balas. The identification of the operating regimes of the controllers by the help of the phase trajectory.
Soft Computing Summer School, Aurel Vlaicu University, Moneasa, July 2003
2. M.M. Balas. Uncertainty imposes the soft computing. Soft Computing Summer School, Aurel Vlaicu
University, Moneasa, August 2004
3. M.M. Balas. Fuzzy-expert systems for investment decisions. Soft Computing Summer School, Aurel Vlaicu
University, Moneasa, July 2005
4. M.M. Balas. La famille des régulateurs adaptatifs flous-interpolatifs. L’Universite du Sud Toulon-Var, France,
February 2004
5. M.M. Balas. Le flou-interpolatif, présent et perspectives. Université St. Jérôme, Marseille, France, September
2006
6. M.M. Balas. Les serres passives. L’Universite du Sud Toulon-Var, France, September 2006
7. Marius M. Balas. The Fuzzy-Interpolative Methodology, Invited conference VIPSI = VIP Symposia on Internet
related research with elements, Internetconferences.net, 3-6 April 2008, Opatia, ttp://internetconferences.
net/ipsi/specific.php?spec=267 http://internetconferences.net/ipsi/conference.php?conf=80
8. Valentina E. Balas, Marius M. Balas. Constant Time to Collision Platoons. Invited conference ICCC 2008,
International Conference on Computers, Communications and Control, Felix Spa Romania, May 15-17 2008s,
http://www.iccc.univagora.ro/?page=acceptedpapers Full text is published in I. Dzitac, F.G. Filip, M.-J. Manolescu
(eds), Proceedings of ICCCC 2008, in IJCCC, Vol.III (2008), suppl. issue, pp. 33-39, ISI.
9. Marius M. Balas, Valentina E. Balas. World Knowledge for Control Applications by Fuzzy-Interpolative
Systems, Invited conference ICCC 2008, International Conference on Computers, Communications and Control,
Felix Spa Romania, May 15-17 2008, http://www.iccc.univagora.ro/?page=acceptedpapers ; Full text is published
in I. Dzitac, F.G. Filip, M.-J. Manolescu (eds), Proceedings of ICCCC 2008, in IJCCC, Vol.III (2008), suppl. issue,
pp. 28-32, ISI.
10. Valentina E. Balas, Marius M. Balas. The Educational Aspect of the Fuzzy-Interpolative Systems. Invited
conference 7th International Conference on Global Research and Education, Inter-academia, 15-18 September,
2008, Pecs, Hungary, http://www.trivent.hu/IA2008/Program.html
11. Marius M. Balas, Highway Traffic Management by Constant Time to Collision Cruise Control . Universitatea
din Gyor – Szechenyi Istvan Egyetem, 23 Martie 2009, Gyor, Hungary, http://mtk.sze.hu/content /view/13/20/
lang,hu/ , http://mtk.sze.hu/content/view/13/20/lang,en/
12. Marius E. Balas, The Fuzzy-Interpolative Adaptive Controllers, în Recent Advances in Fuzzy Systems,
Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Fuzzy Systems (FS ’09), Prague, Czech Republic,
March 23-25, 2009, Plenary Lecture 2, pag.10, ISBN: 978-960-474-066-6, ISSN: 1790-5109, BDI Indexed,
http://www.wseas.org/conferences/2009/prague/fs/index.html
13. Valentina E. Balas, Marius M. Balas, A Sustainable Feeding System for our Future: the Passive Greenhouse,
Proceedings of the WSEAS International Conference, 11th WSEAS International Conference on Sustainability in
Science Engineering (SSE ’09), Timisoara, Romania, May 27-29, 2009, pag. 15.
Alte meniuni: membru al mai multor comitete editoriale, comitete de organizare a manifestarilor stiinifice si
reviewer pentru mai multe reviste de specialitate si conferine.
Mentor al echipei Green Rays – Microsoft Imagine Cup, 2008.